Huynh và đệ played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Huynh và đệ by Lý Hải” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Huynh và đệ guitar chords, you have visit to the right site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Huynh và đệ music.

“Huynh và đệ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Huynh và đệ by Lý Hải Guitar Chords

[Dm]Tiền là tất cả với [Am]em như vậy sao
[Bb]nên đời anh ém [C]xem như trò vui [Dm]hỡi em
[Dm]Tình người chẳng là chi với những [Am]ai tham danh lời
[Bb]Mê giàu sang chẳng [C]màng chuyện thế [F]gian
 
[Dm]Mình cùng một dòng máu sao chẳng [Am]thương nhau sao đành
[Bb]đem lợi danh đánh [C]đổi tình nghĩa [Am]nhân
[Dm]Cũng chỉ vì lòng tham nên muốn [Am]anh xa cuộc đời
[Bb]Chỉ vì tiền em [C]thay đổi thế [Am]sao em của [F]anh
 
[Gm]Đồng tiền là [Bb]chi hỏi thế [Dm]nhân sao ta [F]tranh dành
[Gm]Chà đạp lên [C]nhau chỉ để [Am]tranh hai chữ lợi [Dm]danh
[Gm]Nghèo tiền như [Bb]anh giàu nghĩa [Dm]nhân không tranh [F]với đời
[Gm]Có chăng đã [C]vui khi được [F]giàu sang
 
[Gm]Tiền chỉ là [Bb]giấy thế sao [Dm]em xem anh [F]không bằng
[Gm]Tiền là phù [C]du lúc nhắm [Am]mắt mang theo được [Dm]chăng
[Gm]Đời nhiều cay [Bb]đắng nhiều dối [Dm]gian cũng bởi [F]chữ tiền
[Gm]Để thế gian [C]mang nhiều [F]ngang trái
 
[Gm]Lòng người thật [Bb]khó đoán em [Dm]đổi thay anh [F]khó ngờ
[Gm]Mong sao trần [C]gian không còn [F]ai [Bb]giống như [Dm]tôi
—————–

If you want to study Lý Hải Huynh và đệ guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!