Hướng Đạo played in guitar may be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Hướng Đạo by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Hướng Đạo guitar chords, you already come to the best page.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Hướng Đạo” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Hướng Đạo by Guitar Chords

Tâm [G]thành lạy [Bm]Phật mười [C]phương
[G]Nguyện cho nhân [Bm]loại tình [D]thương tràn [Am]đầy
Tâm [Em]thành hướng [C]đạo hôm [D]nay
[Am]Gieo mầm trí [Bm]tuệ dựng [Am]xây cuộc [G]đời
Từ [G]bi Đức [Bm]Phật rạng [Em]ngời
[Am]Đem tâm độ [Bm]thoát người [D]người an [G]vui
 
[C]Con xin [Em]đem ánh từ [Bm]bi
[Am]Chan hòa khắp [D]chốn không [Bm]còn sân [G]si
Xóa [Am]đi đêm [C]tối trong [Em]con
[Am]Cùng người chia [Bm]sẻ đạo [D]thiêng nhiệm [G]màu
 
Tu [C]tâm dưỡng [D]tánh nơi [G]nơi
[C]Hướng về đạo [Am]cả nguyện [Bm]cầu bình [D]an
Cầu [C]cho thế [Am]giới thênh [Bm]thang
[C]Hãy đều hướng [D]thiện đạo [D7]vàng Như [G]Lai
—————–

If you wanna study Hướng Đạo guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!