Hờn Dỗi played in guitar maybe one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Hờn Dỗi by Nguyễn Đức Cường” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Hờn Dỗi guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hờn Dỗi music.

“Hờn Dỗi” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Hờn Dỗi by Nguyễn Đức Cường Guitar Chords

Nhịp 2/4 điệu Disco
Capo tại ngăn 1
Dạo: [Dm] [F]x2.
[Dm]Thoáng chút heo may [F]
Chiều vương gót hồng [Dm]nhẹ
Đưa chút buồn về trên đôi [F]mi
Góc phố im [Dm]lìm
Phía xa con [F]đường
Một mình em bước qua [C].
Bright:
[F]Vắng anh chiều nay [Bb], xa thấy nhớ [C], vì đâu em đã [C7]
[F]Ghét anh chiều qua [Bb]vì đâu vô cớ [C]làm em hờn dỗi. [C7]
Chorus:
Dẫu [F]có lúc trống vắng [F]khi không bên anh [F]
Vẫn [Bb]cứ lặng thầm [Bb]để thấy [C]anh ngóng chờ [C7]
Mong [F]sao em quên nhanh [F], giận anh không lâu [F]
Đến [Bb]bên em dịu dàng [Bb]và
tình yêu [C]hai chúng ta [C7]ngọt ngào [F].
[Dm]Oh oh oh oh [F]có lúc em hờn dỗi [Dm]
Oh oh oh oh [F]lúc em lại dỗi hờn [Dm]
Dỗi hờn [F]. Hư [Dm]oá ư ô [F]
—————–

If you wanna study Nguyễn Đức Cường Hờn Dỗi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!