Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) played in guitar can be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) by Vương Anh Tú” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) guitar chords, you have visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) by Vương Anh Tú Guitar Chords

verse:
Lòng người [Am] có những lúc ở [G] giữa suy nghĩ là [F] sẽ đi hay ở [Em] lại
Thành [Dm] bại tình yêu phải [G] qua nhiều cửa [C] ải
 
Một khi [F] tim người đã [Em7] muốn đi rồi
[F] Cố giữ cũng [Em7] sẽ đi thôi
Vì [Dm7] trái tim người có [Em7] thêm khách không [Am] mời
 
pre-chorus:
Rồi mình [F] xa dần theo ý [Em7] Trời
[F] Như nhạc không có [Em7] lời
[Dm7] Anh nào nghĩ lòng [Bm7b5]người dễ đổi [E7] dời
 
chorus:
Dừng lại [Am] nếu em cho là [Dm7] thời
gian qua chúng [G] ta quá đỗi nhạt [C] nhoà
Ngày [F] tháng xưa vất vả, [Em7] lắng lo em mà
[Dm] Tại sao vẫn muốn [E7] xa
 
Thoạt nhiên [Am] những điều ta vẽ [Dm7]ngày
trước [G] trở thành nhiều vết [C] xước
Em vẽ [F] lên nền Trời, [Em7] cánh hoa tàn,
[Dm7] ám chỉ xuân thì [Em7] của em hoang [Asus4] phí [Am]
—————–

If you want to be master of Vương Anh Tú Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!