Hoàng Phi Hồng in guitar acoustic version might be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Hoàng Phi Hồng by Vân Sơn” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Hoàng Phi Hồng guitar chords, you have come to the best web site.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Hoàng Phi Hồng” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Hoàng Phi Hồng by Vân Sơn Guitar Chords

[Bm]Thù xưa thề quyết không hề phai[G]
Nhè ta mà[Em]chúng mày bộp tai[A]
[D]Dấu mặt trai[Em]quyết tâm[A]ta báo thù[D]
ta chấp nhận yo tù[G]
Không chấp nhận bị hù[A]
Hù hận![G]Ráng luyện quyền[Bm]
Mà phục thù![A]
Từ bỏ chuyện phòng the[Bm]
[G]Từ bỏ luôn bạn bè[F#m]
[Bm]Ta quyết vào rừng sâu[A]
[D]Cho chúng mày hộc máu[Bm]
 
[Bm]Nào võ sơn đông
Và võ bên hồng công[F#m]
Nào môn[G]thiều lâm sưu tầm[D]
Cùng luyện thêm[Bm]võ tự do
Đói no[G]quyết không lo
Dù[D]mục thây cũng đem thân này[A]phục thù[Em]
Chết vẫn còn[G]hơn chúng rẻ khinh[A]
 
[Em]Giờ nội công đả đầy[F#m]
Quyết đem thân này[Bm] tìm chúng bay
[Em]Mà vặn chân, bẻ tay[A]
[F#m]Cầm lưỡi lam ta mài[Bm]
Mà cắt gân tụi bây[G]
Dầu có đi đầu thai[Em]
[D]Bây cũng thành[A] lại cái…. [Bm]
 
Guom giao nay nich mang[G]
Ta quyet tam tu lau[G]
[D]Bay chang con[A] soi rau[Bm]
—————–

If you wanna study Vân Sơn Hoàng Phi Hồng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!