Hoàng hôn ấm áp played in guitar can be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Hoàng hôn ấm áp by Vũ Quốc Bình” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Hoàng hôn ấm áp guitar chords, you already come to the best page.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Hoàng hôn ấm áp” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hoàng hôn ấm áp by Vũ Quốc Bình Guitar Chords

1. [Em] Đôi khi em không [Am] hiểu vì sao
Em ra đi để cuộc [Em] tình phôi phai
[C] Bỏ lại một mình anh lẻ [D] loi
Thao thức [Em] đêm dài.

2. Khi cơn đau đã [Am] lắng qua rồi
Đôi khi em vẫn [Em] tự hỏi lòng
[C] Rằng giờ này có khi nào [D] ta vẫn còn
Nhớ [Em] bao lời yêu đã trao.

ĐK:
[C] Dù cuộc tình mình nay đã [D] xa thật xa
[Am] Nhưng anh không quên bao nhiêu [Em] chiều ấm áp
[C] Mình tựa đầu ngồi ngắm hoàng [D] hôn mơ giấc mơ [G] hồng. [D]

[G] Dù giờ này mình anh lẻ [D] loi trong hoàng hôn
[Am] Nhưng anh tin sẽ đến một [Em] ngày không xa
[C] Mình lại về về đây với [D] nhau sưởi ấm hoàng [Em] hôn.
—————–

If you wanna study Vũ Quốc Bình Hoàng hôn ấm áp guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!