Hoang Dại (Stress) in guitar acoustic version can be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Hoang Dại (Stress) by Phương Uyên” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Hoang Dại (Stress) guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hoang Dại (Stress) song.

“Hoang Dại (Stress)” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Hoang Dại (Stress) by Phương Uyên Guitar Chords

[C]…Nghe trong tim từng cơn bão [G]về
Hấp hối trong cơn mê [Am]dài .
Bỗng nghe nặng [F]trên khoé mi.
 
[C]…Nhìn mặt trời tựa như bóng [G]đêm,
Muốn thét lên như thú [Am]hoang,
Bỗng như cạn [F]khô nơi đáy lòng,
 
[C]…Ta đang sống trong cơn mơ [Am]hồ ,
[C]…Chân ta bước hay ta vẫn [Am7]ngồi đây [F]……? ! .
 
ĐK:
[C]…Ta như thú dữ trong [G]rừng,
Hay ngu ngơ giống tên [Am]khùng,
Trốn trong một góc căn [F]phòng.
 
[C]…Ta kêu tên những linh [G]hồn,
Ta vui riêng với ngây [Am]dại.
Chẳng ai hiểu ta muốn [F]gì’?
Chỉ vì ta [C]stress quá đi thôi.
Stress stress stress…
—————–

If you want to be master of Phương Uyên Hoang Dại (Stress) guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!