Hoa Tím Ngoài Sân played in guitar can be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Hoa Tím Ngoài Sân by Thanh Tùng” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Hoa Tím Ngoài Sân guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Hoa Tím Ngoài Sân” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hoa Tím Ngoài Sân by Thanh Tùng Guitar Chords

| 4/4 | Slow Surf / Ballad
Lấy tông, nốt: La La La La
Một ngày tình cờ…
Một ngày tình cờ [Am]…
trên [F]đường phố tôi có bàn chân em [Gm]…
| b [B]Mặt trời thì hồng, [Bb]còn t [C7]rên cây khế [Gm]có nhiều tiếng chim |… [F]
. Và [Dm]rồi một ngà [Dm]y một ngày đã [Gm]qu a…
. [C]không ngày n [Dm]ào hơn con [C]đường vẫn đợ [F]i,
mà đâu thấy, [C]đâu thấy bước chân [C7]em…
Từ lâu lắm… [F]đã vắng em trên con đườ ng [C7]này…
cây bây gi ờ [Gm]lá rụng gi [C7]ó heo [C7]may…
Và cơn gi ó [F]còn muốn theo chân ai mỗi [Dm]ngày…
để lại mùa thu [Gm]theo lá bay b [C7]ay…
. Em [F]đừng đi xin em đ [F]ừng đi…
Vì ai đó [F]còn chưa nói với ai đ [C]iều gì…
. [Gm]Ngày ngày mặt trời hôn lên bướ [C]c chân…
Và hoa tí m [F]vẫn rơi [Dm]đầy sân [F]…
. [F]Con đường chưa quen tên [F]bàn chân…
Bàn chân đã [Gm]lãng quên con đườn g [F]nhỏ…
Ai vội đi để [Dm]ai còn [C7]đứng đó [F]…
; [C7]tìm bàn c [C7]hân ai [Am]trong tiếng lá r [F]ơi…
Cuộc đời lạ lùng [Am]…
. [F]cuộc đời ước mơ những điều vi [Gm]ển vông…
. [Bb]Lòng người lạ [Bb]lùng, lòng [C7]hay mong [Gm]nh ớ những điều hư [F]kh ông…
. Để [Dm]rồi một ngà [Dm]y, một ngày nhớ [Gm]thươ ng…
. [C] hóa thành mênh môn g [Dm] con [C]đường vẫn đợ [F]i
mà đâu thấy, [C]đâu thấy bước chân e m [C7]…
Từ lâu lắ m [F]… đã vắng em trên con đư [C7]ờng này…
cây bây g iờ [Gm]lá rụng g [C7]ió heo may [C7]…
Và cơn g ió [F]còn muốn theo chân ai mỗ i [Dm]ngày…
để lại mùa thu [Gm]theo lá bay b [C7]ay…
—————–

If you wanna be master of Thanh Tùng Hoa Tím Ngoài Sân guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!