Hoa có vàng bên ấy in guitar acoustic version might be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Hoa có vàng bên ấy by Nguyễn Trương Hà Phương” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Hoa có vàng bên ấy guitar chords, you’ve visit to the best web site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Hoa có vàng bên ấy” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hoa có vàng bên ấy by Nguyễn Trương Hà Phương Guitar Chords

1. Tạ từ em [D] yêu [A7] một thoáng mộng vụt [D] trôi
Niềm vui hấp [Bm] hối [Em] chưa thoát lên lời [A7] thơ [D7]
Tình vừa mới [G] chớm vội vàng phôi [D] pha
Một ngày gió [A] cuốn [G] tan giấc mây chiều [Bm] xuân [A7]

2. Tạ từ em [D] yêu [A7] sông nước chia từ [D] đây
Hẹn về bát [Bm] ngát [Em] nơi ước mơ gặp [A7] gỡ [D7]
Một niềm nhớ [G] tới là mùa xuân [D] khơi
Đường em cứ [A] bước [G] theo tiếng tim gọi [D] mời.

ĐK:
Vào nhịp vui [Gm] trôi [A7] trong cõi đời muôn [D] lối
Bỏ lại sau [Bm] lưng [C#7] bao lỡ làng cũ [F#m] mới
Một ngày có tới cội nguồn yên [Bm] vui
Nhìn lại hôm [A] nay [G] để bát ngát quay [F#m] đường [A7] về

3. Tạ từ em [D] yêu [A7] mây nước hợp rồi [D] tan
Lời phai nghĩa [Bm] cũ [Em] thay thế lời biệt [A7] ly [D7]
Tạ từ tiếc [G] nuối trở về thênh [D] thang
Để cùng dĩ [A] vãng [G] đưa tiễn câu ngậm [D] ngùi.

Đường mộng em [Gm] đi hoa có vàng bên [D] ấy?
—————–

If you wanna study Nguyễn Trương Hà Phương Hoa có vàng bên ấy guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!