Hoa biển played in guitar can be one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “Hoa biển by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Hoa biển guitar chords, you already come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hoa biển song.

“Hoa biển” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Hoa biển by Guitar Chords

Ngày [D] xưa em anh hay hờn [Em] dỗi
Giận [A7] anh khi anh chưa kịp [D] tới
Cho anh nhiều [Bm] lời, cho anh bồi [G] hồi em cúi mặt làm [A] ngơ [D]
Không nghe kể [Bm] chuyện, bao nhiêu chuyện [G] tình đẹp nhất trên trần [A7] đời

Tại [D] em khi xưa yêu hoa màu [Em] trắng
Tại [A7] em suy tư bên bờ [D] vắng
Nên đêm vượt [Bm] trùng anh mong tìm [G] gặp hoa trắng về tặng [A] em [D]
Cho anh thì [Bm] thầm em ơi tình [G] mình trắng [A7] như hoa đại [D] dương

Trùng khơi nổi [Bm] gió lênh đênh triền [G] sóng thấy lung linh rừng [A] hoa [D]
Màu hoa thật [F#m] trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng [A] thêm [D]
Vượt bao hải [Bm] lý chưa nghe vừa [G] ý, lắc lư con tàu [A] đi [D]
Chỉ thấy bọt [F#m] nước, tan theo ngọn [A] sóng dáng hoa kia mịt [D] mùng

Biển [D] khơi không mang hoa màu [Em] trắng
Tàu [A7] anh xa xôi chưa tìm [D] bến
Nên em còn [Bm] hờn, nên em còn [G] buồn sao chưa thấy anh [A] sang [D]
Em ơi giận [Bm] hờn, xin như hoa [A7] sóng tan trong đại [D] dương
—————–

If you wanna be master of Hoa biển guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!