Hiệp Hòa Quê Hương Tôi played in guitar may be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Hiệp Hòa Quê Hương Tôi by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Hiệp Hòa Quê Hương Tôi guitar chords, you just visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Hiệp Hòa Quê Hương Tôi” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hiệp Hòa Quê Hương Tôi by Guitar Chords

Thưa [A]rằng mấy chị mấy [C#m]anh
Hiệp Hòa tôi [D]đó đất lành nở [E]hoa.
Hiệp [D]Hòa là đất ông [A]cha
Truyền thống cách [E]mạng trẻ già noi [A]gương.
 
Hiệp [A]Hòa anh dũng kiên [C#m]cường
Toàn dân đánh [D]giặc coi thường hiểm [E]nguy.
Bao [D]năm kháng chiến trường [C#m]kỳ
Ngày nay độc [E]lập còn gì vui [A]hơn.
 
Hò [D]ơi… ơi [A]hò
 
Dân [D]ta nguyện với nước [A]non
Xây quê hương [D]mới còn hơn thủa [A]nào.
Đường [F#m]về lối rộng nhà [Bm]cao
Nông thôn đổi [E]mới đi vào lòng [A]dân.
 
Nghe [D]vang nô nức xa [A]gần
Cầu qua sông [D]lớn đến dần thủ [A]đô.
Nhờ [F#m]công ơn Đảng, Bác [Bm]Hồ
Dân ta được [E]hưởng ấm no muôn [A]đời.
 
Nhờ [F#m]công ơn Đảng, Bác [Bm]Hồ
Dân ta được [E]sống ấm no muôn [A]đời.
—————–

If you want to study Hiệp Hòa Quê Hương Tôi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!