Hi Vọng in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Hi Vọng by Tăng Nhật Tuệ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Hi Vọng guitar chords, you already come to the right website.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Hi Vọng music.

“Hi Vọng” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hi Vọng by Tăng Nhật Tuệ Guitar Chords

Capo : 3
[Am]Hy vọng anh vẫn giữ [Em]riêng anh, chẳng đánh [F]rơi phút nào[C]
[Am]Hy vọng anh vẫn giữ [Em]đây, cả giấc mơ [F]dẫu đớn đau[G]
[Am]Hy vọng em giờ đây có chút [Em]yên vui, ngập nắng [F]trên con đường[C]
[Am]Hy vọng em còn mang chút [Em]ký ức về [F]anh, chỉ thế [G]thôi
Giọt nước mắt [Am]bay ngược lên [Em]bầu trời, làm thành bóng [F]mưa đổ ngang [C]xuống đời
Chỉ cần em [Dm]còn trên mặt [Em]đất này, [F]anh vẫn hy vọng..[G]
Dù phải đớn [Am]đau ngàn năm [Em]cũng đành, dù là [F]giấc mơ ngàn [C]kiếp không thành
Chỉ cần em [Dm]còn trên mặt [Em]đất này, [F]anh vẫn hy vọng[G].. vẫn [Am]hy vọng.
[Am]Hy vọng anh vẫn giữ [Em]cho em, dù biết [F]em cũng mặc[C]
[Am]Hy vọng thêm đau [Em]đớn nhiều, [F]cũng không sao, anh [G]chẳng sao
[Am]Hy vọng em ở nơi có [Em]nắng lung linh, đừng [F]ước mưa thế này[C]
[Am]Hy vọng em còn mang chút [Em]ký ức về [F]anh, chỉ thế [G]thôi..
—————–

If you wanna be master of Tăng Nhật Tuệ Hi Vọng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!