Hết rồi từ đây in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Hết rồi từ đây by Dino Phạm Hoàng Dzũng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Hết rồi từ đây guitar chords, you just visit to the best place.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Hết rồi từ đây” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hết rồi từ đây by Dino Phạm Hoàng Dzũng Guitar Chords

[C] Mắt môi héo [Am] gầy, [C] xót xa tháng [Am] ngày
[C] Xa nhau hôm [Am] ấy, ngỡ như mấy năm qua
[C] Bồi hồi xót [Am] thương, dáng em giữa sân ga
Giữa mưa rơi lạnh giá, đau đớn dâng [Em] tràn.

Mình [F] hãy nắm [G] tay, nhớ hôm [Am] nay
Mình [F] hãy hôn [G] nhau, giữa mưa [Am] bay

[C] Phút giây cuối [Am] cùng, [C] cách xa muôn [Am] trùng
[C] Hãy chìu anh lần [Am] cuối, hút chung điêu thuốc đây
[C] Rồi mai ta cách [Am] xa, nhớ em trong khói bay
Giữa cơn mưa lạnh buốt, ta mất em [Em] rồi

Mình [F] hãy nắm [G] tay, nhớ hôm [Am] nay
Mình [F] hãy hôn [G] nhau, giữa mưa [Am] bay, hết [F] rồi từ [E7] đây

[Am] Như con tàu cuối em xa nghìn [G] trùng
Một mình anh giữa sân ga buồn [F] buồn
Bầu trời xám lắm, đôi tay lạnh [E7] lùng
Đôi tay lạnh lùng vẽ vầy vê [Am] thuốc

Nhìn đoàn tàu cuối em xa nghìn [G] trùng
Một mình anh giữa sân ga buồn [F] buồn
Bầu trời xám lắm, đôi tay lạnh [E7] lùng, hết [F] rồi từ [Am] đây

[C] Phút giây cuối [Am] cùng, [C] cách xa muôn [Am] trùng
[C] Hãy chìu anh lần [Am] cuối, hút chung điêu thuốc đây
[C] Rồi mai ta cách [Am] xa, nhớ em trong khói bay
Giữa cơn mưa lạnh buốt, ta mất em [Em] rồi

Mình [F] hãy nắm [G] tay, nhớ hôm [Am] nay
Mình [F] hãy hôn [G] nhau, giữa mưa [Am] bay

Mình [F] hãy nắm [G] tay, nhớ hôm [Am] nay
Mình [F] hãy hôn [G] nhau … giữa mưa [Am] bay
—————–

If you wanna be master of Dino Phạm Hoàng Dzũng Hết rồi từ đây guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!