Hẹn một ngày về in guitar acoustic version maybe one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Hẹn một ngày về by Lê Hữu Mục” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Hẹn một ngày về guitar chords, you’ve come to the best web.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Hẹn một ngày về” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hẹn một ngày về by Lê Hữu Mục Guitar Chords

1. [C] Về đây trong hoa [Am/E] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ
[C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F] mơ
[Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương
Năm tháng còn [Gaug] vương lời ai mong [C] chờ
[Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm
Cô lái bên [D7] sông còn vang lời [G] thơ
 
Tình [F] xưa không [G] vỡ bao [C] giờ [C7]
Mùa [F] xưa còn [D7] thơm ngàn [E7] gió
Chiều [F] hè về trong sương [D7] khói mong [G] manh
Chờ [F] người về trong hương [D7] thu trong [G] xanh
 
2. [C] Về đây trong hoa [Am/E] lá hỡi cánh [F] chim giang [Em] hồ
[C] Về đây trong hương [Am] sắc thắm [Em] tươi, say [F] mơ
[Dm] Huế, lờ lững giòng [G] Hương
Năm tháng còn [Gaug] vương lời ai mong [C] chờ
[Dm] Huế, trong tiếng dịu [G] êm
Cô lái bên sông còn vang lời [C] thơ
 
Mùa [F] hương hẹn [G] đến khi [C] về [C7]
Lòng [F] xanh còn [D7] in trời [E7] Huế
Trầm [F] trầm thuyền đem thương [D7] nhớ qua [G] sông.
Chập [F] chùng trời mây bay [D7] trong mênh [G] mông
 
3. [C] Từ đây xa sông [Am/E] bến thuyền lướt [F] theo trăng [Em] ngà.
[C] Trời đầy sương lạnh [Am] lẽo, có [Em] ai bơ [F] vơ.
[Dm] Giơ tay vướng mà [G] đi,
Sông nước biệt [Gaug] ly, người xa kinh [C] kỳ
[Dm] Giữa sương gió ngàn [G] khơi
Đăm-đắm trông [G7] ai cầu mong ngày [C] vui.
—————–

If you want to learn Lê Hữu Mục Hẹn một ngày về guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!