Hãy thương vợ nhiều in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Hãy thương vợ nhiều by Nguyễn Đình Vũ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Hãy thương vợ nhiều guitar chords, you just come to the best place.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hãy thương vợ nhiều song.

“Hãy thương vợ nhiều” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hãy thương vợ nhiều by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords

[F] Hôm nay em dậy [G] sớm em [Am] nói em có công việc
[F] Em đi đây một [G] chút chiều [Am] tối em sẽ về
[F] Anh ở nhà ngoan [G] nhé hôm [Am] nay thay em trông nhà
[F] Anh thẫn thờ đi vô [G] bếp tâm trạng [Am] lo lo
 
[F] Úi cái tay đụng [G] đâu hư đó
[Am] Nấu món ăn thì ghê quá đó
[F] Đến cái lau nhà [G] hôm sáng sớm
[Am] Tràn lan
[F] Úi em ơi nhà [G] ta có khách
[Am] Nước không pha lại làm vỡ tách
[F] Không có em làm [G] sao anh sống đây ?
[Am] Chèn ơi
 
[F] Hỡi các chàng [G] trai các quý [Am] ông hãy thương vợ nhiều
[F] Sớm hôm ngày [G] đêm lo các [Am] anh đắn đo đủ điều
[F] Nghĩ đến mà [G] thương đôi bờ [Am] vai nắng mưa mệt nhoài
[F] Nhớ lấy mà [G] yêu nghĩ mà [Am] xem thủy chung mãi mãi
 
Hãy [F] thương vợ hãy [G] thương vợ
Hãy [Am] thương vợ nhiều nhớ chưa
Hãy [F] thương vợ hãy [G] thương vợ
Hãy [Am] thương vợ nhiều nhớ chưa
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Đình Vũ Hãy thương vợ nhiều guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!