hát trên đỉnh đồi played in guitar maybe one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “hát trên đỉnh đồi by Ân Đức” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for hát trên đỉnh đồi guitar chords, you’ve come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“hát trên đỉnh đồi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

hát trên đỉnh đồi by Ân Đức Guitar Chords

1/
Đưa [Em]con lên [D]núi í a lên [G]đồi,
[Am]riêng con với [D]Chúa,
ta [B7]ngồi mà nhìn [Em]nhau.
Ngắm [Am]nhìn nhan [D]Chúa thật [G]lâu,
[Em]rồi dìu con [G]bước, vào [B]sâu trong [Em]Ngài.
 
2/
Ta [Em]lên, lên [E7]tận đỉnh [Am]đoài,
[D]ta vào động [G]đá, tạc [Bm]lời nước [Em]non.
Con nhìn [G]Chúa. [Em]Chúa nhìn [Am]con,
[D]ta cùng sẻ [G]ngọt, chia [B]ngon đủ [Em]điều.
 
3/
Con [Em]xin, và [C]Chúa sẽ [Am]chiều,
tỏ cho con [D]hết những [B7]điều mà con [Em]mong.
Con [C]thì dâng [Am]Chúa cõi [D]lòng.
[G]Đáp tình Chúa [B7]đổ, máu [Bm]hồng mà thương [Em]con.
 
4/
Gió [E]về, gió thổi trên [G#m]non,
[B]đê mê câu [B7]hát, sắt [E]son mối tình
giữa trời [G]trong, [C]giữa đêm [B]trinh
[B7]lửa về lửa [Am]cháy luyện [B]tình mà cho [Em]thơm
 
____________
thi ca của Thánh Gioan Thánh Giá
chuyển lời Việt: Trăng Thập Tự
Dệt nhạc: Ân Đức, 2000
—————–

If you want to study Ân Đức hát trên đỉnh đồi guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!