Hạt cát xanh played in guitar may be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Hạt cát xanh by Cừu” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Hạt cát xanh guitar chords, you have come to the right site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Hạt cát xanh” guitar chords has Bossa Nova rhythm and included in “” album.

Hạt cát xanh by Cừu Guitar Chords

Tôi đang suy [Bm]nghĩ,
Về trái [A]đất
Về điều tôi [Bm]cho rằng quan trọng [A]nhất
Tôi muốn [Bm]hát cùng bạn bè nhưng họ [A]đang bận làm việc
Vì điều họ [Bm]cho rằng, không muốn [A]mất.
Tôi đang suy [Bm]nghĩ,
Về bản [A]thân
Tại sao tôi [Bm]muốn nhiều điều đơn giản [A]nhất.
Tôi muốn [Bm]hát cùng mọi người nhưng họ [A]đang bận học hành.
Tinh thần nghiêm [Bm]túc chẳng vui chút [A]nào
Phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào, phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào ?
Phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào, phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào ?
 
Bởi vì trái [A]đất chỉ là hạt cát [E]xanh trong sa mạc [D]mênh mông những vì [A]sao
Vì vậy không [C#m]biết phải sống thế [Bm]nào, phải sống thế [A]
nào khi là hạt cát [E]xanh trong sa mạc [D]mênh mông những [A]hành tinh
Chỉ cho tôi biết [C#m]phải sống thế [Bm]nào, phải sống thế [A]nào.
 
Tôi đang suy [Bm]nghĩ,
Về bản [A]thân
Về điều [Bm]tôi cho rằng quan trọng [A]nhất.
Tôi muốn [Bm]hát cùng bạn bè nhưng họ [A]đang bận làm việc.
Tinh thần [Bm]nghiêm túc chẳng vui chút [A]nào!
Phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào, phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào ?
Phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào, phải sống ra [Bm]sao, phải sống thế [A]nào ?
…”
Bởi vì trái đất [A]chỉ là hạt cát [E]xanh trong sa mạc [D]mênh mông những [A]vì sao
Chỉ cho tôi biết [C#m]phải sống thế [Bm]nào, phải sống thế [A]nào
khi là hạt cát [E]xanh trong sa mạc [D]mênh mông những hành [A]tinh
Vì vậy không biết [C#m]phải sống thế [Bm]nào, phải sống [A]thế nào
…”
[D]Vì sao phí thời [Bm]gian quan tâm về [F#m]những thứ ta không [E]thuộc về?
[D]Âu chỉ là hạt cát nhỏ [E]trong trái [A]đất chỉ là hạt cát xanh [G]
trong sa mạc mênh [D]mông những [A]vì sao…
—————–

If you wanna be master of Cừu Hạt cát xanh guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!