Hát played in guitar can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Hát by Trọng Vũ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Hát guitar chords, you just come to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Hát” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Hát by Trọng Vũ Guitar Chords

. [G]Vì cuộc đời vẫn có [D]lúc bụi [F]mờ
Nên yêu thương sẽ xó [C]a bao muộn [Bb]phi ền
Đau thương sẽ qua [Am]đi [G]
K [G]hi cuộc đời ko dối trá [D]hậ n [F]thù
Nụ cười sẽ rạng rỡ trên [C]môi mọi ng [Bb]ười
Loài người luôn hạnh [Dsus4]phúc [C]
D [C]ù khi tiếng [G]hát hòa [Bb]bình
Chìm trong [G]cuộc sống vô thường
Tôi vẫn h [Am7]át cho muôn loài
Tôi vẫn [C]hát trong niềm yêu thương rực [D]cháy
Đoạn B:
Và tôi sẽ H [G]át Hát Hát với bao tình [D]yêu thương khát khao
H [Em]át trong đam mê đậm say
Và [C]hát mang đến cuộc sống ko [G]vô nghĩa
H [G]át Hát với bao tình [D]yê u thương khát khao
[Em]Hát cho niềm tin ngày mai
Và há [C]t mang đến cuộc [D]s ống ko còn [G]vô nghĩa
—————–

If you wanna be master of Trọng Vũ Hát guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!