Hạnh phúc mơ hoang played in guitar may be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Hạnh phúc mơ hoang by Trương Lê Sơn” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Hạnh phúc mơ hoang guitar chords, you just come to the perfect web.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Hạnh phúc mơ hoang music.

“Hạnh phúc mơ hoang” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hạnh phúc mơ hoang by Trương Lê Sơn Guitar Chords

Ta [Em] đã trao nhau yêu thương muộn màng
Cuộc [B] tình ngang trái hỡi [B7] anh
Ta [Am] đến bên nhau không như bao người
Yêu [D] thương che giấu bấy [G] lâu em
Ta [Em] đã trao nhau yêu [Am] thương vội vàng
Dẫu [B] biết đôi ta không [B7] thể đến bên [Em] nhau.

Lần đầu [Am] tiên khi đôi ta trông thấy nhau
Là [Em] biết ta thuộc về nhau
Là [B7] biết ta cần có nhau
Suốt cuộc đời [Em] này không như mình mơ ước.

Mà tại [Am] sao trời gieo bao trái [D] ngang
Cuộc tình [B7] ta ôi đau thương xót [Em] xa
Để từng [Am] đêm nằm day dứt
Giọt [G] đắng âm thầm mặn [B7] môi.

ĐK:
Yêu làm [Em] chi để giờ này đau khổ
Yêu làm [Am] chi để giờ này đớn đau
Vì đôi [D] ta không thể đến bên [G] nhau
Cuộc tình [Em] ta ôi tội lỗi thâm [Am] sâu
Che [D] kín trong trái tim tình [B7] si.

Nhưng làm [Em] sao làm sao anh hỡi
Biết làm [Am] sao làm sao hỡi em
Mình gian [D] dối để đến bên [G] nhau
Được bao [Em] lâu hạnh phúc mơ [Am] hoang
Thiên [D] đường không thấy
Chìm [B7] đắm nỗi đau từng [Em] ngày.
—————–

If you want to be master of Trương Lê Sơn Hạnh phúc mơ hoang guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!