Hạnh phúc đơn sơ 2 in guitar acoustic version maybe one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Hạnh phúc đơn sơ 2 by Mạnh Quỳnh” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Hạnh phúc đơn sơ 2 guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Hạnh phúc đơn sơ 2” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hạnh phúc đơn sơ 2 by Mạnh Quỳnh Guitar Chords

1. Từ [Em] ngày em bỏ ra [A] đi
Từng đêm con [Em] trẻ nhớ [D] em ngắm hình [G] em
Lòng càng quặn [A] đau khi con thơ mắt vương lệ [Em] tuôn
Hỏi anh em [D] đâu sao không [B7] về dắt con đến [Em] trường.

2. Dù [Em] đời muôn nỗi đa [A] đoan
Một sương hai [Em] nắng sớm [D] trưa chẳng màng [G] chi
Đành lòng sao [A] em say mê chi phố thị phồn [Em] hoa
Tháng năm phôi [D] pha trên đường [B7] về, nẻo tương lai mờ [Em] xa.

ĐK:
Còn [A] đây mái lá đơn sơ còn [Em] đây tiếng trẻ thơ [A] ngây
Bao năm mặn [C] nồng tình chồng nghĩa vợ chưa [A] phai
Đêm [Em] đêm tiếng võng đong [A] đưa thoảng trong đêm [B7] trường xa xa
Tiếng ai ru [Em] hời.

3. Ngày [Em] nào tỉnh giấc mơ [A] qua
Về đây em [Em] hỡi con [D] thơ vẫn luôn chờ [G] trông
Nghĩa tình hai [A] ta không mong chi ấm êm nồng [Em] say
Đắng cay riêng [D] anh không một [B7] lời thở than người [Em] ơi.
—————–

If you wanna be master of Mạnh Quỳnh Hạnh phúc đơn sơ 2 guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!