Hạnh phúc đâu tìm played in ukulele might be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Hạnh phúc đâu tìm by ” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its ukulele chords.

When you are looking for Hạnh phúc đâu tìm ukulele chords, you have visit to the right place.

Yeah,Ya, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play that song.

“Hạnh phúc đâu tìm” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Hạnh phúc đâu tìm by ukulele Chords

Hạnh [Em] phúc bên [C] đời quá xa [Bm] xôi
Mộng [B7] ước không thành dở dang đời [Em] nhau
Nhặt [Am] cánh hoa tàn hương sắc [Em] phai
Vầng trăng vỡ [B7] tan dòng sông đi mất tiếc thương đời [Em] em.

Hạnh [Em] phúc bên [C] đời có xa [Bm] xôi
Lạc [B7] lối đi vào chốn mê [Em] cung
Người [Am] mãi đi tìm trong giấc [Em] mơ
Chìm trong bóng [B7] đêm mãi đâu đâu [Em] tìm.

Hạnh [Em] phúc muôn [E7] đời chỉ trong giấc [Am] mơ
Như [D] hoa trong [D7] gương sông ôm bóng [G] nguyệt
Hạnh [Em] phúc mong [C] tìm có đâu [Bm] xa
Một lần cho [Am] nhau cầm bằng miên [B7] viễn.

Hạnh [Em] phúc bên [E7] mình mấy ai nào [Am] hay
Lên non [C] cao [D] hái trăng [G] sao
Vượt [Em] sóng mơ tìm [C] bến xuân [Bm] xanh
Một đời mê [Am] mãi [B7] bỏ quên thiên [Em] đường.
—————–

If you wanna be master of Hạnh phúc đâu tìm ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of musics, and each of them is easy to learn.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!