Hạnh phúc played in guitar may be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Hạnh phúc by Tường Văn” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Hạnh phúc guitar chords, you have visit to the perfect web site.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Hạnh phúc” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Hạnh phúc by Tường Văn Guitar Chords

1. Làm sao anh [F] biết em [Gm] như đang gần anh
Làm sao anh [Bb] biết em [F] yêu chỉ mình anh
Người ơi hãy nói anh không như là [Bb] mơ
[G] Quá mong [C] manh

2. Làm sao em [F] biết câu [Gm] ca luôn dịu êm
Làm sao em [Bb] biết ban [F] mai đang về đây
Và khi hai trái tim chung nhịp [Bb] đập
Có nhau [F] trọn đời

ĐK: Mùa xuân [Dm] đã mang đến tình [Gm] yêu
Đầy khao [F] khát
Bàn tay [Dm] nắm hạnh phúc ngày [Gm] xanh
Đón tâm [G7] hồn bao [C] dung

Nguyện [F] ước chúng ta không [Bb] xa rời
[C] Ta bước qua ưu [Am] phiền
[Dm] Chia sẻ vui buồn suốt [Gm] đời
[C] Trên con đường còn [F] xa
—————–

If you wanna learn Tường Văn Hạnh phúc guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!