Hạnh phúc buồn in guitar acoustic version maybe one of the good music you loved. Not only hearing the music but you can play “Hạnh phúc buồn by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Hạnh phúc buồn guitar chords, you’ve visit to the right website.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hạnh phúc buồn song.

“Hạnh phúc buồn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hạnh phúc buồn by Guitar Chords

1. Hỏi Chúa [E7] đi rồi em sẽ [Am] hay [A7]
Tôi buồn như phố cũ mưa [Dm] bay [G]
Bàn chân từng ngón ngưng không [C] thở [E7]
Lạc mất đường đi tạnh giấu [Am] bay.

Hỏi nắng [E7] đi rồi em sẽ [Am] hay [A7]
Tôi gầy như phiến lá trên [Dm] cây [F]
Gió khuya thổi rớt ngàn tâm [Dm] sự [E7]
Thiên đường tôi là người hay [Am] ai.

ĐK:
Sông chẳng [Dm] thể không trôi về biển [F] lớn
Người bến [Am] bờ buông tóc thả cho [C] mây
Nên suốt [Dm] kiếp tôi vẫn là đứa [G] trẻ
Buồn vui [E7] theo chiếc kẹo ở tay [Am] người.

2. Hỏi gió [E7] đi rồi em sẽ [Am] hay [A7]
Tôi chờ em đến thắp đêm [Dm] vui [F]
Có đêm nhìn xuống bàn tay [Dm] lạnh [G]
Và chỗ em ngồi đã bỏ [C] không. [E7]

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ [Am] hay [A7]
Tôi về thương nỗi nhớ trên [Dm] cây [F]
Trái tim dòng máu lệ chưa [Dm] cạn [E7]
Đời đóng lên vài vạn dấu [Am] đinh.
—————–

If you wanna be master of Hạnh phúc buồn guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!