Hai năm tình lận đận played in guitar may be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Hai năm tình lận đận by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Hai năm tình lận đận guitar chords, you already visit to the right web.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Hai năm tình lận đận music.

“Hai năm tình lận đận” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Hai năm tình lận đận by Guitar Chords

1. Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.

Em [Am] xưa còn thắt [F] bím, nuôi [E7] dưỡng thêm ngây [Am] thơ
Anh [G] xưa còn lính [F] quýnh giữa [C] sân trường trao [E7] thư.
Em [Dm] thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ [Amaj7] cao,
Ngoài [Bm] đường em bước chậm, quán [Bb] chiều anh nôn [Am] nao.

2. Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng xanh [Am] xao
Hai [Bb] năm trời mùa [Am] lạnh, cùng [Gm] thở dài như [Am] nhau
Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa cùng hư [Am] hao
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, hai [Gm] đứa đành xa [Am] nhau.

Em [Am] bây giờ có [F] lẽ toan [E7] tính chuyện lọc [Am] lừa
Anh [C] bây giờ có [F] lẽ xin [C] làm người tình [E7] thua.
Chuông [Dm] nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn [Amaj7] xưa
Chúa [Bm] bây giờ có lẽ xuống [Bb] trần gian trong [Am] mưa.

ĐK:
Anh [A] bây giờ có lẽ thiết [E7] tha hơn tín [A] đồ
Xin làm cây thánh [A] giá trên [E7] nóc cao nhà [A] thờ
Cô [D] đơn nhìn bụi bặm, xanh [Dm] xác rêu phủ [A] mờ
Trước [D] ngày lên ngôi [Dm] Chúa, ai [E7] chắc không dại [Am] khờ.

Hai [Am] năm tình lận [F] đận, hai [Dm] đứa già hơn [Am] xưa
Hai [Bb] năm tình lận [Am] đận, mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.
Mình [Gm] đã già hơn [Am] xưa.
—————–

If you wanna study Hai năm tình lận đận guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!