Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only hearing the song but you can play “Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) by Song Ngọc” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) guitar chords, you already visit to the right place.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ)” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) by Song Ngọc Guitar Chords

1. Hai mươi năm rồi người đã [Am] quên ta
Hay hai mươi năm ta đã [E7] quên người
Người đã ra đi hay người ở [Dm] lại
[E] Ta mù nẻo đời một bóng [E7] chim di

2. Người ở ta đi mình còn [Am] lại chi
Thiên thu mây trôi thiên đường [E7] khép cửa
Trái tim lưu vong trái tim ngục [Dm] tù
[E7] Một kiếp đoạ đày tội lỗi [Am] hưng vong [Dm][Am]

ĐK: Người đành quên [C] ta, ta còn [Am] hoài nhớ
[C] Nhớ người thân [Dm] xưa nhớ mưa [G] Sài Gòn
[F] Nhớ hàng me [Dm] nghiêng áo dài nẻo phố
[F] Nhớ lá sân [B7] trường một cõi [E7] ngây thơ

3. Hai mươi năm dài đời cùng [Am] ta đi
Lang thang trôi theo muôn trùng [E7] bến lạ
Con tim hoang mang con tim tội [Dm] tình
[E7] Người ở bên trời còn nhớ [Am] hay quên

Người ở bên trời còn nhớ [Am] ta không
[Dm] Hai mươi năm [E7] rồi ta vẫn chờ [A] trông
—————–

If you wanna study Song Ngọc Hai mươi năm bến lạ (20 năm bến lạ) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!