Hai Mảnh Đời played in guitar can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Hai Mảnh Đời by Đoàn Lâm” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Hai Mảnh Đời guitar chords, you have visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Hai Mảnh Đời” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hai Mảnh Đời by Đoàn Lâm Guitar Chords

Chuyện đời [Em]tôi gian nan
Phận nghèo lầm than chẳng [G]dám oán trách
Bởi thế [Am]gian cho ta, kiếp [C]nhân sinh trong cơ [Bm]hàn
 
Bạn bè [Em]tôi cao sang
Một lần ăn sang cũng [G]phải tính toán
Muối với [Am]cơm cho tôi, cũng đủ [C]no không lo ngày [Em]mai
 
Bàn [G]tay đừng ngày cố gắng vượt [D]qua
Má với [C]ba, thôi không khổ [Em]lụy
Vì thằng [G]con, chợ đời ganh ghét hại [D]nhau giẫm đạp nhau xót [B7]đau
 
Tiền là [Em]giấy đốt cháy cũng chỉ tàn [Bm]tro
Đời ấm [A]no khi hai tay ta vun đầy [Em]chữ tiền
Mình nghèo [C]khó chỉ dám đứng đó
Bạn ngó [A]lơ ta vô tâm trong mọi cuộc [B7]vui
 
Từng dòng [Em]suối vách đá vẫn chảy chiều [Bm]xuôi
Mình cố [A]tâm chăm lo vươn lên không để [Em]đá mòn
Chịu mật [C]đắng cứ phải cố gắng
Đời biết [D]đâu mai đây thăng hoa giàu [Em]sang
—————–

If you wanna be master of Đoàn Lâm Hai Mảnh Đời guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!