Hai Lúa lên đời in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Hai Lúa lên đời by Lâm Vỹ Văn” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Hai Lúa lên đời guitar chords, you already come to the perfect web site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hai Lúa lên đời music.

“Hai Lúa lên đời” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hai Lúa lên đời by Lâm Vỹ Văn Guitar Chords

[Dm] Hai lúa [C] tôi ở quê làm ăn xuông [Dm] xẻ
Bỗng đua [G] đòi lên thành phố để mua [Dm] xe
Mua tay [Am] ga hay xì po mạc [C] típ
Chứ mua xe đầm ổng không chịu đâu [Dm] nghe

Nói vừa [F] xong ổng giọt lên xì [Dm] phố
Ổng mua xe [Gm] liền ổng chọn chiếc xì [Dm] po
Chiếc xì [Am] po nó vừa ra đời [C] mới
Đổ xăng vô rồi ổng nẹt để lấy [Dm] le

Rồi đời Hai Lúa te [Gm] tua
Gặp chi kiều [C] nữ ôi tua te [Dm] rồi
Một [Am] đời Hai Lúa xót [C] xa
Một lần Hai [Am] Lúa xót thương vợ [Dm] nhà

Vợ nhà chung thuỷ mà thiện [Gm] hơn
Gặp chi kiều [C] nữ “Ôi tao thua [Gm] rồi”
Một [Am] đời Hai Lúa xót [C] xa
Một đời Hai [Am] Lúa sợ luôn tới [Dm] già
—————–

If you wanna study Lâm Vỹ Văn Hai Lúa lên đời guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!