Hahaha in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only hearing the music but you can play “Hahaha by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Hahaha guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Hahaha song.

“Hahaha” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hahaha by Guitar Chords

Tone gốc Gm: Capo 3
Intro:
[Em] [G] [C] [D]
 
[Em]Đừng, đừng vội cất tiếng [G]thở dài
Thời gian mãi chẳng [C]trở lại
Âu lo muộn [D]phiền chẳng của riêng [Em]ai.
 
Đừng bỏ lỡ giây [G]phút này
Vì trái đất [C]mãi quay
Hôm nay sẽ [D]vội vàng vụt bay.
 
[Em]Hãy tươi lên nụ cười rực [G]rỡ
Như chưa một lần tan [C]vỡ những ngây thơ
[D]Vỡ những giấc mơ
[Em]Để con tim đập nhịp rộn [G]rã
Như bao ngày dài đau [C]đớn hoang mang đã rời [D]xa
(1, 2, 3! Let’s go)
 
ĐK:
Cười lên [Em]hahaha, ngày hôm [G]qua đã xa
Hát [C]lalala ngày hôm [D]nay đã đến
Cười lên [Em]hahaha mỗi phút [G]giây muộn phiền
Những nuối [C]tiếc, hãy ngủ [D]yên ở hôm [Em]qua.
 
Hahaha [G]ha
Hát [C]lalala, từng thời [D]gian quý giá
Để thôi thẩn [Em]thờ, để thôi tiếc [G]nhớ
Để thôi hững [C]hờ từng giờ vẫn [D]mãi trôi không đợi [Em]chờ
Một ngày rất [G]mới thảnh [C]thơi đưa tay chào niềm [D]vui sẽ tới.
 
Rap:
I [Em]know that sometimes you feel life is so [G]tough
You are so despressed and you wanna give up
Don’t [C]do this and just do that
The [D]stereotype is driving you mad
[Em]Babe, take is easy
[G]Life is not a pancake
[C]Don’t be shy, free your style and [D]Ha Ha you’re right.
—————–

If you wanna learn Hahaha guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!