Hà Nội Và Tôi played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Hà Nội Và Tôi by Lê Vinh” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Hà Nội Và Tôi guitar chords, you just come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Hà Nội Và Tôi” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Hà Nội Và Tôi by Lê Vinh Guitar Chords

Nơi tôi [Am]sinh Hà Nội
Ngày tôi [Am]sinh một ngày bỏng cháy.
Ngõ [Am]nhỏ phố [Am]nhỏ nhà tôi ở [C]đó
Đêm lặng nghe trong [F]gió tiếng sông [E7]Hồng thở [Am]than
Những ngày tôi lang [Am]thang,
tôi mới [E7]hiểu tâm hồn người Hà [Am]Nội
Mộc mạc thôi [Am]mà sao tôi bồi [Dm]hồi
Mộc mạc [Dm]thôi mà bâng khuâng nhớ [Am]mãi
Tuổi thơ đã đi qua [C]ko trở lại [Dm]
Cháy hết’ [E7]mình cánh phượng nhẹ nhàng [Am]rơi
Hà nội [Am]ơi, Hà nội [Am]ơi!
Cái ngày tôi chia xa Hà [C]Nội,
giờ ra [Dm]đi mới thấy lòng tiếc [Am]nuối
Những kỷ [Am]niệm 1 thời nông [Am]nổi
Cứ thôi thúc [E7]hoài khắc khoải nơi trái [F]tim
Hà Nội [Am]ơi ! Hà Nội ơi!
Khát [Am]vọng trong [Am]tôi, tình yêu trong [Dm]tôi
Thời gian có bao giờ phôi [Dm]phai
Như nước Hồ Gươm [C]xanh vời vợi [Am]
Như hương hoa [Am]sữa vẫn nồng nàn đắm [Am]đuối
Bước chân tôi [E7]qua bao nẻo [Dm]đường
Vẫn mong 1 [E7]ngày trở về HN [Am]ơi
ngõ [Am]nhỏ, phố [Am]nhỏ nhà tôi [Am]ở đó
trong giấc [E7]mơ, tôi vẫn thầm [Am]mơ
—————–

If you wanna learn Lê Vinh Hà Nội Và Tôi guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!