Hà Nội Mùa Kí Ức in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you liked. Not only hearing the song but you can play “Hà Nội Mùa Kí Ức by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Hà Nội Mùa Kí Ức guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Hà Nội Mùa Kí Ức” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hà Nội Mùa Kí Ức by Guitar Chords

Chiều sương, sao [Dm]thành phố lắng nghe heo may [C]s ang mùa.
Cùng cơn gió, [Bb]lũ chim bay về trên [A7]nhữn g ô cửa.
Mùa đông sa [Dm]ng, tầng không lá bay mênh [C]man g, lá rơi.
Phố nghiêng trô [Bb]i, những tháng [C]nă m vời [Dsus4]vợi.
Hà Nội ơi, lặng im những đêm căm căm mưa phùn.
Trong màn sương, tiếng rao mơ hồ chen náo phố phường.
Bờ tường rêu, giọt sương ánh lên bình mình sáng trong.
Những sớm mai đi mãi không chờ đợi.
Và tôi nh [F]ớ, những tháng năm thuở ấu [C]th ơ bay về.
Từng đàn chim [Dm]ríu rít nô đùa những trưa [A7]yên bình.
Từng ngọn n [F]ến, thắm biếc trên cành lá non. [A7]
Hoa sấ [Bbm]u bay trong hoàng [Dm]hôn, xa vắng một tiếng chuông [A7]ngâ.
Hà Nội ơi, của tôi những khi xa xôi nhớ về.
Nụ hoa trắng, khẽ rơi bên thềm đan nắng rất nhẹ.
Ngày xưa ơi, chiều nay bỗng nghe chơi vơi trong tôi.
Những tháng năm trôi mãi không chờ đợi.
—————–

If you want to be master of Hà Nội Mùa Kí Ức guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!