Hà Nội Điện Biên Phủ played in guitar can be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Hà Nội Điện Biên Phủ by Phạm Tuyên” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Hà Nội Điện Biên Phủ guitar chords, you just visit to the perfect site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Hà Nội Điện Biên Phủ” guitar chords has Fox rhythm and included in “” album.

Hà Nội Điện Biên Phủ by Phạm Tuyên Guitar Chords

[E]Bê năm hai tan xác cháy [C#m]sáng bầu trời.
Hào khí [A]Thăng Long ánh [B]lên ngời ngời.
[E]Rồng ta lao vút tới vây [C#m]bắt lũ hung thần [F#]khát máu.
[C#m]Ý chí chúng [A]ta đây mạnh [F#m]hơn ngàn lần bom [A]súng quân thù.
Một trận Điện [B]Biên nay sẽ [F#m]vùi mộng xâm [B]lăng.
 
Hà Nội [E]ơi! Đây Thăng [G#m]Long, đây Đông [A]Đô, đây Hà [E]Nội.
Hà [G#m]Nội của chúng [A]ta!
Trong [F#m]trận Điện Biên mới [B]oai hùng
Sáng [E]rực hào quang chiến [B]thắng.
Hà Nội [G#m]ơi, dẫu phố [G#]phường bị giặc tàn phá đau [C#m]thương.
Ta bước [B]trên đầu thù
[B7]Tự hào thay dáng [G#m]đứng [B]Việt [E]Nam !
 
[E]Nhân dân ta tay súng giữ [C#m]lấy cuộc đời.
Dù mấy [A]gian lao vẫn [B]tươi nụ cười.
[E]Niềm tin ta sắt đá bom [C#m]Mỹ đâu lay được [F#]ý chí.
[C#m]Giữ vững [A]thành đồng Miền [F#m]Nam rền vang tiếng [A]súng diệt thù.
Hiệp đồng trận [B]hôm nay sáng [F#m]cả trời[B] Bắc [B]Nam
 
Hà Nội [E]ơi ! Đế quốc [G#m]Mỹ có nghe [A]chăng câu trả [E]lời
Của [G#m]Hà Nội chúng [A]ta ?
Đâu [F#m]chỉ vì non nước [B]riêng này
Phất [E]ngọn cờ sao chính [B]nghĩa.
Hà Nội [G#m]ơi, trong bom [G#]đạn vẫn ngời ánh sáng tương [C#m]lai.
Ghi chiến [B]công tuyệt vời
[B7]Một Điện Biên sáng [G#m]chói, Hà Nội [E]ơi !
—————–

If you want to be master of Phạm Tuyên Hà Nội Điện Biên Phủ guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!