Gửi người lính đảo Trường Sa in guitar acoustic version can be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Gửi người lính đảo Trường Sa by Nguyễn Phi Hùng” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Gửi người lính đảo Trường Sa guitar chords, you’ve visit to the perfect web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Gửi người lính đảo Trường Sa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Gửi người lính đảo Trường Sa by Nguyễn Phi Hùng Guitar Chords

[Em] Từ biển đảo khơi [G] xa
Sóng [B7] quanh năm rì [Em] rào
[Bm] Nơi đây anh đứng [Am] gác
[D] Giữa biển trời bao [G] la
[Em] Vì tổ quốc thân [C] yêu
[Am] Đêm ngày anh canh [B7] giữ
[D] Tên anh người chiến [G] sĩ
[Bm] Nơi biển đảo Trường [Em] Sa

Dưới mặt [Em]trời thiêu đốt chối [Am] chang
Anh vẫn hiên [D] ngang dù hiểm nguy đối [G] mặt
Và dáng [C] đứng như thành đồng da sắt
Đã in [Am] vào khí phách nước non [B7] sông

Ngày chia [Am] tay tôi mãi không [Bm] quên
Lời nói yêu [C] thương anh gửi về đất [G] mẹ
Ôi nụ [Am] cười sao thân thương đến [Em] thế
Người anh [D] hùng nơi biển [Bm] đảo Trường [Em] Sa
—————–

If you want to study Nguyễn Phi Hùng Gửi người lính đảo Trường Sa guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!