Gót xưa đường về played in guitar might be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Gót xưa đường về by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Gót xưa đường về guitar chords, you have come to the best web site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Gót xưa đường về” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Gót xưa đường về by Guitar Chords

Intro: [Am][A]-[Dm][Am]-[Em][Am]-[Em][Am]

Đường về đêm nay còn mình [Am] em?
Tôi ngồi trong khuya không [C] đèn
Tưởng bước chân [Am] nào rơi êm [Dm] êm
[B7] Chơi vơi, chơi [E7] vơi làn khói [C] mềm [E7]

Đường về đêm nay trời mưa [Am] không?
Xin em đừng cho mưa vào [Dm] hồn
Tôi đứng góc [Am] hiên ôm mùa [C] đông
Khói thuốc chìm [E7] say hồn thêm [Am] buồn [Dm][Am]

Đường về đêm [E7] nay em tủi thân?
Hàng cây se [A] mình thương muôn [Dm] phần
Chứng tích nào [Am] không ghi ân [Em] ái
Tình bao nhiêu đâu mà phai [E7] dần

Đường về đêm [Dm] nay em khóc [Am] thầm?
Tôi ngồi vệ hè co đôi [Dm] chân
Quên em thịt [E7] da xưa trắng [Am] ngần
Chỉ còn [E7] niềm hối tiếc thanh [Am] xuân [Dm][Am]

Đường về đêm nay còn sương [Am] bay?
Xin em đừng [C] ngửa đôi lòng [Am] tay
Cơn ho làm [Dm] tôi ôm ngực [B7] gầy
Khi chuyến xe chiều khuất bóng [E7] mây

Đường về đêm nay đường đêm [Am] nay?
Chưa bao [C] giờ tôi buồn thế [Am] này
Em ơi ! Em [E7] ơi ! Dù đắng cay [Dm] đắng
Cũng đừng buông [E7] trôi theo tháng [Am] ngày
—————–

If you wanna be master of Gót xưa đường về guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!