Gót Chân Qua Thị Thành in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Gót Chân Qua Thị Thành by Ngọc Phụng” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Gót Chân Qua Thị Thành guitar chords, you already come to the perfect web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Gót Chân Qua Thị Thành” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Gót Chân Qua Thị Thành by Ngọc Phụng Guitar Chords

Ngày xa mái [Am]trường
[Em]Ngày chân lên nẻo [Am]đường
Hành trang là [Am]đôi tay
Niềm tin là [F]con tim ta xây giấc mơ [Am]say
Gót chân qua thị [C]thành
Với tuổi vừa chớp [Em]cánh
 
Thành đô lắm [Am]người
[Em]Đầy sa hoa ngút [Am]trời
Còn đây dòng [Am]thư xanh
Làm tin lòng [F]nhau
cho qua giông tố mai [Am]sau
Suốt bao đêm trôi [C]dài
Vết [Em]hằn đời [Am]trai.
 
Dk:
Khi ba [Am]lô vác trên
vai đi tìm về tương lai
Em [C]ơi! [Em] thấu chăng đường [Am]đời
Phải xa nhau [G]rồi gói trọn một giấc [Em]mơ
Chí công danh sáng [G]ngời hứa [Em]hẹn ngày [Am]mai
 
Người vui với [Am]người
[Em]Còn ta vui với trời
Dù cho buồn [Am]đau
Mình ta lại [F]say cho ngây ngất
hôm [Am]nay. Dẫu đôi chân mệt [C]nhoài.
Ta vẫn [Em]cười ngày [Am]mai.
—————–

If you want to study Ngọc Phụng Gót Chân Qua Thị Thành guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!