Gọi tên em played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Gọi tên em by Ngân Khánh” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Gọi tên em guitar chords, you’ve visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Gọi tên em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Gọi tên em by Ngân Khánh Guitar Chords

1. Này em hỡi [Am] em ta cần [A] em như cần hơi [D] thở
Ta chờ [G] em như nắng mong [Am] mưa
Như gió đong [Em] đưa cho diều lên [Am] cao
Mà em hỡi [G] em bây giờ [Em] em rong chơi phương [G] nào
Bây giờ [A] em ở cuối trời [Dm] nào
Sao mãi [Am] còn mịt mù sương [E7] khói
 
2. Này em hỡi [Am] em ta chờ [A] em trắng nửa mái [D] đầu
Ta chờ [G] em lịm tắt cơn [Am] mơ
Khô héo đôi [Em] môi qua thời hoa [Am] niên
Này em hỡi [G] em, em còn [Em] ham vui nơi phương [G] trời
Sao chẳng [A] nghe lời thống khổ [Dm] này
Ôi tiếng [Em] lòng hằng triệu con [Am] tim
 
ĐK: À á [D] a chờ trông [A] em lưng mẹ thêm còng
Chờ trông em mắt chị đã [D] mờ
Chờ trông em ruộng khô đất [G] nứt cây lúa chẳng [E7] tươi
Ài á [D] a gọi tên [A] em anh gọi thấu trời
Gọi tên em anh gọi khô [D] lời
Gọi tên em tựa như tiếng [E7] thét giữa xa mạc [Am] xa
 
3. Này chim trắng [Am] ơi hãy là [A] chim đã ngũ bên [D] trời
Hãy là [G] chim gãy cánh phương [Am] nao
Cho giấc chiêm [Em] bao yên lành tan [Am] mau
Này em hỡi [G] em xin đừng [Em] nghe những lời ngọt [G] bùi
Xin đừng [A] nghe những cám dỗ [Dm] nào
Xin hãy [Em] về hãy về em [Am] ơi
—————–

If you want to study Ngân Khánh Gọi tên em guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!