Gọi tên bốn mùa in guitar acoustic version might be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Gọi tên bốn mùa by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Gọi tên bốn mùa guitar chords, you just come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Gọi tên bốn mùa song.

“Gọi tên bốn mùa” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Gọi tên bốn mùa by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1. Em đứng [C] lên gọi mưa vào [G] Hạ
Từng [Am] cơn mưa từng [Em] cơn mưa
Từng cơn [C] mưa mưa thì thầm dưới chân [G] ngà

Em đứng [C] lên mùa Thu tàn [G] tạ
Hàng [Am] cây khô cành [Em] bơ vơ
Hàng cây [C] đưa em đi [Am] về giọt nắng nhấp [G] nhô

2. Em đứng [C] lên mùa Đông nhạt [G] nhòa
Từng [Am] đêm mưa từng [Em] đêm mưa
Từng đêm [C] mưa mưa lạnh từng ngón sương [G] mù

Em đứng [C] lên mùa Xuân vừa [G] mở
Nụ [Am] xuân xanh cành [Em] thênh thang
Chim [Dm] về vào ngày tuổi [F] em trên cành bão [C] bùng

ĐK; Rồi mùa [F] Xuân không [Am] về, mùa [G] Thu cũng ra [C] đi
Mùa [F] Đông vời [Dm] vợi, mùa [G] Hạ khói [C] mây
Rồi từ [F] nay em [Am] gọi, tình [G] yêu dấu chim [C] bay
Gọi [F] thân hao [Dm] gầy, gọi [G] buồn ngất [C] ngây

3. Ôi tóc [C] em dài đêm thần [G] thoại
Vùng [Am] tương lai chợt [Em] xa xôi
Tuổi xuân [C] ơi sao lạnh dòng máu trong [G] người

Nghe xót [C] xa hằn lên tuổi [G] trời
Trẻ [Am] thơ ơi trẻ [Em] thơ ơi
Tin [Dm] buồn từ ngày mẹ [F] cho mang nặng kiếp [C] người

——————–
Phiên bản nâng cao theo bài đăng của thành viên “lyre”

Em đứng [C] lên gọi mưa vào [G/B] Hạ
Từng [Am7] cơn mưa từng [C/Ab] cơn mưa
Từng [Cmaj7] cơn mưa mưa [Em7] thì thầm dưới chân [Dm9] ngà [E13]

Em đứng [C] lên mùa Thu tàn [G/B] tạ
Hàng [Am7] cây khô cành [C/G] bơ vơ
Hàng [Cmaj7] cây đưa em đi về giọt nắng nhấp [Dm7] nhô [Gsus4]

Em đứng [C] lên mùa Đông nhạt [G/B] nhòa
Từng [Am7] đêm mưa từng [C/G] đêm mưa
Từng [Cmaj7]đêm mưa mưa [Em7] lạnh từng ngón sương [Dm9] mù [Gsus4]

Em đứng [C] lên mùa Xuân vừa [G/B] mở
Nụ [Am7] xuân xanh cành [C/G] thênh thang
Chim về [Fmaj7] vào ngày tuổi [G/F] em [G] trên cành bão [C] bùng [C7]

Rồi mùa [Fmaj7] Xuân không [Dm7] về
Mùa [Em7]Thu cũng ra [C#maj] đi
Mùa [Dm7] Đông vời [Gsus4] vợi
Mùa [Gsus4] Hạ khói [C] mây [C7]

Rồi từ [Fmaj7] nay em [Dm7] gọi
Tình [Em7] yêu dấu chim [Cmaj] bay
Gọi [Dm7] thân hao [Gsus4] gầy
Gọi [Gsus4] buồn ngất [Csus2] ngây [G]

Ôi tóc [C] em dài đêm thần [G/B] thoại
Vùng [Am7] tương lai chợt [C/G] xa xôi
Tuổi [Cmaj7] xuân ơi sao [Em7] lạnh dòng máu trong [Dm9] người [Esus4]

Nghe xót [C] xa hằn trên tuổi [G/B] trời
Trẻ [Am7] thơ ơi trẻ [C/G] thơ ơi
Tin [Fmaj7] buồn từ ngày mẹ [G/F] cho [G] mang nặng kiếp [C] người
—————–

If you want to study Trịnh Công Sơn Gọi tên bốn mùa guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!