Gởi lại lòng tôi played in guitar might be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Gởi lại lòng tôi by Nguyễn Hoàng Trung” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Gởi lại lòng tôi guitar chords, you already come to the right website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Gởi lại lòng tôi” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Gởi lại lòng tôi by Nguyễn Hoàng Trung Guitar Chords

1. Còn bên [C] nhau đêm nay thôi
Ngày mai [G] kia xa muôn nơi
Có [F] biết trong lòng bao nước [C] mắt
Chỉ còn [C] vương trên đôi môi
Lời [G] nào trong tim tôi
Ấm [F] áp giữa đêm lạnh [G7] lùng

2. Dù tôi vẫn [Am] biết những phút ấy rồi chóng [Em] qua
Dù cho [F] ai khóc thêm một lần [C] nữa
Kỷ niệm [Em] ơi xin ngừng trôi cho nước [Am] mắt em thôi
Không còn [F] rơi khi mai cách [G7] xa

ĐK: Gửi lại lòng [C] tôi bao nhiêu câu ca
[Dm] Bao nhiêu thiết tha [F] bao nhiêu mơ ước những [Em] ngày qua
Gửi lại [Am] em một niềm tin trên [C] mỗi bước chân mình
Ngày [F] tương lai em đang chờ [G7] đón

Chỉ còn bên [C] nhau đêm nay thôi
[Dm] Mai ta cách xa [F] em ơi có nghe những lời [Em] ca
Nụ cười [Am] ai xinh như nụ hoa khi mộng [C] ước chẳng phai nhòa
Còn lại [F] tôi nơi phương xa [G7] ấy một tình [C] yêu
—————–

If you want to study Nguyễn Hoàng Trung Gởi lại lòng tôi guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!