Giọt đắng played in guitar may be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “Giọt đắng by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Giọt đắng guitar chords, you’ve visit to the perfect web site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Giọt đắng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giọt đắng by Guitar Chords

1. Rượu nồng ta [Gm] uống để cho giọt đắng xóa tan niềm nhớ
Nhủ lòng thôi hãy cố quên lời nói dấu yêu hôm [D] nào
Cuộc tình sao quá mau, còn lại bao đớn đau
Bận lòng chi nữa để trái tim buồn [Gm] tênh.

2. Cuộc (Vì) đời như [Gm] những giấc mơ nào chỉ đến trong mộng ước
Lòng người thay đổi, đổi thay nào biết phút giây không [D] ngờ
Một ngày chân lãng du, tìm về nơi cuối thu
Cùng giọt rượu đắng để ta quên ưu [Gm] phiền.

ĐK:
Chẳng dám oán [F] trách đời, sao cứ cho ta ngàn [Bb] xót xa vì yêu
chẳng dám oán [D] trách người, sao dối gian ta dù [Gm] ta không lừa dối
Nếu có oán [Eb] trách xin tự trách ta lầm lỡ
Hỡi những ánh [Bb] mắt thôi đừng đến trong niềm nhớ
Hãy cố xóa [D] hết những phút đắm đuối
Ánh mắt tiếc [Cm] nuối thôi hãy ngủ [D] yên.
—————–

If you want to be master of Giọt đắng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!