Giờ ở đâu em cũng thấy anh played in guitar can be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Giờ ở đâu em cũng thấy anh by Nhất Trung” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Giờ ở đâu em cũng thấy anh guitar chords, you have visit to the best page.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Giờ ở đâu em cũng thấy anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giờ ở đâu em cũng thấy anh by Nhất Trung Guitar Chords

[A] Một cuộc tình chỉ vừa dang [C#m] dở
[F#m] Một cuộc tình chỉ là dối gian
Một cuộc tình chỉ toàn nước [A] mắt thế thôi
Mà cũng [D] không thể giữ được anh ở [E7] đây

Mới hôm [F#m] nào mình còn hẹn thề bên nhau [C#m] mãi
Mới hôm [D] nào mình còn đi chung một [A] lối
Mới hôm [D] nào mình còn giận hờn nhưng [C#m] vẫn tha thứ
Nhưng tại [Bm] sao hôm nay lại không bỏ [E7] qua.

[C#m] Anh nói dối em, em [C#7] biết anh sẽ không [F#m] quay về
Cho dù [D] em ngồi đây chờ anh đợi anh, lắp bắp tên [E7] anh

Vì sao [A] anh cũng như người ta bỏ em lại đây
Vì sao [F#m] anh không về đây với [E7] em
Vì sao [D] anh không chịu tin không chịu [C#m] tha thứ cho em
Tại vì [F#m] sao tại vì sao anh lại [E7] thế.

Dù trong [A] mơ em cũng thấy có anh kề bên
Dù lang [F#m] thang em vẫn thấy bóng [E7] anh
Giờ nơi [D] đâu ở nơi đâu em cũng [A] chỉ thế thôi
Làm sao [D] đây làm sao em quên được [E7] anh, anh nói [A] đi
—————–

If you want to learn Nhất Trung Giờ ở đâu em cũng thấy anh guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!