Gió núi mưa rừng played in guitar may be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Gió núi mưa rừng by Huỳnh Anh” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Gió núi mưa rừng guitar chords, you already visit to the perfect website.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Gió núi mưa rừng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Gió núi mưa rừng by Huỳnh Anh Guitar Chords

1. Gió núi mưa [Dm] rừng trong hoang vu đìu [F] hiu
Buồn ơi là [Bb] buồn, buồn số kiếp tịch [A7] liêu
Thôi hết [Dm] rồi người đi mất [F] rồi
Ðâu còn ai ngóng [Bb] đợi mưa ơi mưa [A7] ơi.

2. Có biết chăng [Dm] người đang như tơ lòng [F] rối
Ðành vắng nụ [Bb] cười vì nhân thế ngược [A7] xuôi
Mưa gió [Dm] hoài, còn mưa gió [F] hoài
Nghe chừng như nhân [Bb] loại đang chơi [Dm] vơi.

ĐK:
Ôi gió [Dm] núi mưa rừng sầu triền [Bb] miên
Mưa rừng soi núi [Dm] lạnh thêm [Gm] giá buốt con [A7] tim
Thân [Gm] đơn về bên suối lặng [Dm] yên
Bỗng đành lòng tìm [C] quên hỡi [Bb] nỗi buồn không [Dm] tên.

3. Gió đón mưa [Dm] về thêm đau thương trần [F] thế
Người bước năng [Bb] nề, tìm chưa thấy tình [A7] quê
Ai đã [Dm] thề mà ai đã [F] thề
Có hồn thiêng đất [Bb] mẹ đang còn [Dm] nghe.
—————–

If you want to study Huỳnh Anh Gió núi mưa rừng guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!