Giết Đời Nhau played in guitar might be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Giết Đời Nhau by Cao Ngọc Dung” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Giết Đời Nhau guitar chords, you’ve visit to the right web site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Giết Đời Nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giết Đời Nhau by Cao Ngọc Dung Guitar Chords

Tone gốc G#m: Capo 1
[Gm]Tôi nhốt tôi [Cm]vào khoảng trống [Gm]thời gian
Để nghe [Eb]gió bàng hoàng lay [Cm]động
[G]Nhốt tôi vào vực [Cm]sâu thăm thẳm
[F]Vì cuộc đời này nhiều lắm những [Bb]truân chuyên [D7]
 
[Gm]Tôi muốn tôi [Cm]làm hơi thở của [Gm]lòng đêm
Để đón [Eb]rước những cánh mềm tan [Cm]vỡ
[Gm]Muốn tôi làm con [Cm]giun bé nhỏ
[D7]Giữa chốn bụi đời vẫn còn [Eb]chỗ [D7]dung [Gm]thân
 
ĐK:
[Eb]Tôi nhốt [Bb]tôi vào chính [F]giữa phân [Bb]vân
[F]Đâu là thật, [Eb]đâu hư ảo?
[D7]Nghe thời gian trôi lạnh [Gm]lùng ão não
[D7]Để biết chính mình là gươm giáo giết [Gm]đời nhau
—————–

If you wanna be master of Cao Ngọc Dung Giết Đời Nhau guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!