Giê-su Vua Tình Yêu played in guitar might be one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Giê-su Vua Tình Yêu by Lm. Thái Nguyên” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Giê-su Vua Tình Yêu guitar chords, you already visit to the best website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Giê-su Vua Tình Yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giê-su Vua Tình Yêu by Lm. Thái Nguyên Guitar Chords

1. Một [Am]chiều trên cây thập giá Chúa [D]đã hiến thân vì [Am]yêu
Ngài đã tự [F]hiến chết cho nhân [Am]loạidẫn thân vào [E]đường yêu thương tha [Am]thứ
Ngài đã mở [Dm]ra con đường sự [Am]sống cho những [C]ai đem lòng yêu [Am]mến
bước theo chân [G]Ngài giữa [F]đời không mang vương [E]lụy.
 
2. Cuộc [Am]đời qua muôn ngàn hướng Chúa [D]đưa con lên đỉnh [Am]cao
Ngài kêu gọi [F]con xóa đi hận [Am]thù bất công chia [E]lìa xua tan bóng [Am]tối
Vì chúa đã [Dm]đến mang sự hiệp [Am]nhất đem phúc [C]vinh an bình tươi [Am]sáng
dẫn đưa nhân [G]loại tiến [F]về quê hương nước [E]trời.
 
3. Tình [Am]Ngài qua muôn đời mãi khắc [D]ghi trong tâm hồn [Am]con
Ngài không tặng [F]ban thế gian danh [Am]vọng chức tước cao [E]trọng oai phong thanh [Am]thế
Ngài đã tặng [Dm]ban chính nguồn sự [Am]sống một trái [C]tim đong đầy nhân [Am]ái
Nuống cho mọi [G]người hướng [F]niềm an vui thái [E]hòa.
 
ĐK: Ôi vua Giê [Am]su Vua Tình [D]Yêu xin ban cho [F]con tâm lòng mến [G]yêu
Danh Ngài bước đi gữa [Am]đời gieo niềm tin [E]mới.
Ôi vua Giê [Am]su xin Ngài [G]thương nhân loại chúng [E]con
vẫn [G]còn lầm than dưới [C]thế xin quy tụ [E7]về sống bên Vua Tình [Am]Yêu.
—————–

If you want to be master of Lm. Thái Nguyên Giê-su Vua Tình Yêu guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!