Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót played in guitar can be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót by Dấu chân” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót guitar chords, you have visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót by Dấu chân Guitar Chords

1. Lạy [Em]Chúa, Ngài là [C]Đấng giàu [Bm]lòng xót [Em]thương.
Nguyện Ngài rủ [Am]thương, ôm chúng [D]con vào vòng tay [G]Chúa. [Bm]
Giữa thế [C]gian dù còn bao thương [D]đau, nhiều tai [Bm]ương và than khóc [Em]u sầu.
[Am]Nay muôn người đang kêu [F#m7b5]khấn, nguyện cầu [B7]Chúa xót thương chúng [Cmaj7]con. [D]
 
ĐK. Ôi Giê- [Em]su Ngài là [G]Đấng Cứu Độ trần [Am]gian,
là vị Lương [D]Y quyền phép vô [G]vàn,
Ngài là Thiên [Bm]Chúa, bao [D]dung, từ bi, thương [B]xót.
Ôi Giê- [Em]su, nguyện ôm [D]ấp chúng con vào [G]lòng,
chữa lành [D]những bệnh tật vương [C]mang,
và thương [Bm]ban nguồn bình an cho khắp trần [Em]gian.
 
2. Lạy [Em]Chúa, nguyện cứu [C]giúp mọi [Bm]người khắp [Em]nơi.
Dịch bệnh tràn [Am]lan, đang khiến [D]nhân loại phải bối [G]rối.
Nước mắt [C]rơi hòa quyện trong câu kinh,
hằng van xin nguyện [Bm]xin Chúa thương [Em]tình.
[Am]Giang tay chở che cứu [F#m7b5]chữa, và ủi [B7]an chúng con mỗi [Cmaj7]ngày. [D]
 
3. Lạy [Em]Chúa, tựa nương [C]Chúa nguồn [Bm]mạch thánh [Em]ân.
Tựa vào trần [Am]gian, bao trái [D]ngang, lọc lừa, ai [G]oán. [Bm]
ngước mắt [C]trông Ngài là Cha khoan [D]nhân,
dù nguy [Bm]nan Ngài cứu giúp đỡ [Em]đần.
[Am]Luôn luôn cậy tin nơi [F#m7b5]Chúa, lòng từ [B7]bi xót thương khôn [Em]lường.
 
4. Lạy [Em]Chúa, tình thương [C]Chúa trải [Bm]rộng khắp [Em]nơi.
Ngài đã tặng [Am]ban cho chúng [D]con hồng ân cứu [G]rỗi. [Bm]
Chúa xót [C]thương và ngày đêm trông [D]mong,
đoàn con [Bm]luôn nhận ra những lỗi [Em]lầm.
[Am]Luôn tin vào tình thương [F#m7b5]Chúa đầy quyền [B7]năng chí nhân vô [Em]ngần.
 
_________________________________
GIÊSU LƯƠNG Y LÒNG THƯƠNG XÓT – Dấu Chân
—————–

If you wanna study Dấu chân Giê-su Lương Y Lòng Thương Xót guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!