Giao thừa xa xứ in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Giao thừa xa xứ by Nguyễn Kha Thi” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Giao thừa xa xứ guitar chords, you have come to the best site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Giao thừa xa xứ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giao thừa xa xứ by Nguyễn Kha Thi Guitar Chords

1. Xa xứ bao [Em] năm tôi làm thuê
[D] Đêm nay giao [A] thừa chưa về quê
[Em] Chạnh lòng tôi [A] khóc tôi [D] khóc với bao nỗi [B7] buồn

Thương sao mái [A] tranh, thương mẹ già
[D] Thương em bé [G] thơ vẫn đợi chờ
[C] Chờ xuân năm [D] nay, tôi sẽ trở [G] về

2. Năm tháng trôi [Em] qua, thương mẹ tôi
[D] Mong đêm giao [A] thừa tôi về thăm
[Em] Mà sao tôi [A] chẳng tôi chẳng [D] thể trở [B7] về

Chỉ gửi lá [A] thư cho mẹ hiền
[D] Thư tôi gửi [G] đi chỉ vài dòng
[C] Rằng xuân năm [D] nay con [Bm] chẳng thể ở [Em] bên mẹ.

ĐK: Mẹ hiền yêu [Am] ơi! xuân này con không [Em] về
[C] Xuân này con xa [D] mẹ, chắc mẹ buồn mẹ thêm nhớ [G] mong
Nghe đâu trong [D] lòng, khi nhận được từ con lá [G] thư
Con không về [B7] thăm mẹ, [Em] mẹ ơi!

3. Xa xứ ai không [Em] mong ngày xuân
[D] Chung vui bên [A] mẹ nơi làng quê
[Em] Mà bao mơ [D] ước chỉ là ước [B7] mơ

Năm nay đón [A] xuân xa mẹ hiền
[D] Xuân sau chỉ [G] mong bên mẹ
[C] Chờ xuân năm [D] tới con [Bm] về thăm mẹ, [Em] mẹ ơi!
—————–

If you want to learn Nguyễn Kha Thi Giao thừa xa xứ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!