Giận nhau mất vui played in guitar may be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Giận nhau mất vui by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Giận nhau mất vui guitar chords, you just come to the best place.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Giận nhau mất vui” guitar chords has Twist rhythm and included in “” album.

Giận nhau mất vui by Guitar Chords

[Am] Anh hỏi em yêu một [E] câu rằng ngưòi đẹp sao hay [C] nói
Yêu lính yêu trên đầu [Dm] môi thì thôi chớ xin nhiều [Am] lời
Tại anh mà [Em] thôi làm sao người ta thèm [F] nói
Hỏi [Em] anh sao mãi lâu không [Am] lại nè? anh [Dm] cứ trách em hay [Em] nhiều lời
Nhà binh đó em mình [E7] đừng nên hỏi tại [Am] sao

Anh ơi, sao [Am] anh ưu phiền? có chi mà anh đem lời giận em thế [C] anh?
Hay em không [Dm] tin lời anh lính anh đa [Am] tình mà tình anh đã trao cho [E] nàng
Đời dù thay [Am] đổi sớm trưa [C] chiều thì bao con [Em] gái giống nhau đâu
Miễn sao khó đổi đừng vội nặng lời cùng em anh [Am] ơi

Không phải anh giận nàng [Am] đâu vì lòng nàng anh đã [Em] thấu
Anh chỉ xin em đừng [Dm] quên là yêu phải thương thật [Am] lòng
Này anh kỳ [G] ghê đi lần sau gặp nhau đừng [F] thế nhé
Không [E] thì, em ghét cho xem giận rồi [Am] nè thôi mà, cho anh xin [Em] lỗi mà
Giận nhau mất [E7] vui mình được mấy lúc gần [Am] nhau
—————–

If you want to study Giận nhau mất vui guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!