Giải thoát cho nhau in guitar acoustic version maybe one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Giải thoát cho nhau by Đông Thiên Đức” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Giải thoát cho nhau guitar chords, you have visit to the best place.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Giải thoát cho nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giải thoát cho nhau by Đông Thiên Đức Guitar Chords

1. Nhắm mắt [F] lại thầm nghe nỗi đau lan [G] dần
Phủ kín trái [F] tim anh úa [G] khô đã bao năm [C] rồi
Chắc bởi [F] vì tình yêu ta đã sai [G] đường
Vì chút cô [F] đơn chúng [Em] ta lại tìm lại [Am] nhau.

2. Đã sai [F] rồi dừng chân đi đã sai [G] rồi
Đừng bước thêm [F] chi phía trước [G] ta chỉ là sương [C] mờ
Trả xong [F] rồi nợ duyên ta trả xong [G] rồi
Cứ đi [F] đi đi đến [Em] nơi em hằng mơ [Am] ước.

ĐK:
Giải thoát cho [Am] nhau đi anh đã quên những [Em] kỷ niệm
Cầm nắm yêu [F] thương khi đôi [G] tay không còn cảm [C] giác
Giải thoát cho [Am] nhau đi xem như ta đã [Em] xa lạ
Người lắng nghe [F] đi trái [Em] tim không còn hiểu [Am] thấu.

Giải thoát cho [Am] nhau đi khi chiếc hôn đã [Em] không còn
Nồng ấm những [F] khi chúng [G] ta trọn vẹn câu [C] hứa
Đừng năm tay [Am] nhau khi 2 trái tim đã [Em] nguội lạnh
Giải thoát cho [F] nhau đi chúng [Em] ta hai người hai [Am] lối.
—————–

If you want to study Đông Thiên Đức Giải thoát cho nhau guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!