Giai điệu tự hào played in guitar may be one of the perfect song you loved. Not only hearing the song but you can play “Giai điệu tự hào by Phạm Hồng Biển” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Giai điệu tự hào guitar chords, you’ve visit to the perfect place.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Giai điệu tự hào song.

“Giai điệu tự hào” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giai điệu tự hào by Phạm Hồng Biển Guitar Chords

Từ ngày [A] đầu bi bô tập nói, mẹ đã [F#m] dạy cho con giai điệu tự hào.
Bài [D] hát vang lên, con ngây ngô chưa hiểu [E] gì
Rồi ngày [A] tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự [F#m] hào giọng hát cất lên
Bài [D] hát oai hùng, bài hát từ triệu con [E] tim

Đoàn quân Việt [A] Nam đi, chung lòng cứu [F#m] quốc
Bước chân dồn [D] vang, trên đường gập ghềnh [E] xa.

Bài hát [A] ấy vang trong tim con, bài hát [F#m] ấy khiến con mạnh mẽ phi thường
Bài hát [D] ấy khiến con rưng rưng, khi đứng [E] dưới cờ đỏ sao vàng
Bài hát [A] ấy con nghe hôm nay, là điều tự [F#m] hào thiêng liêng của cả dân tộc
Hàng triệu [D] người ngân vang câu ca:
Nước non Việt [E] Nam ta, vững [A] bền.
—————–

If you wanna learn Phạm Hồng Biển Giai điệu tự hào guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!