Giai Điệu Tình Yêu played in guitar can be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Giai Điệu Tình Yêu by Nguyễn Văn Hiên” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Giai Điệu Tình Yêu guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Giai Điệu Tình Yêu” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Giai Điệu Tình Yêu by Nguyễn Văn Hiên Guitar Chords

[D]Gửi đến [Bm]nhau muôn lời [D]ca dịu [A]dàng
[D]Gửi đến nhau muôn tình [A]yêu trong sáng
[D]Gửi ước [Bm]mơ tươi đẹp [D]mối tình [A]đầu
Gìn [Bb]giữ bóng hình [D]nhau
 
[G]Như đôi chim câu thủy [F#m]chung muôn [Bm]đời
Liền [G]cánh không rời [A]xa
[G]Như muôn bông hoa ngát [F#m]hương trong [Bm]lành
Tình [G]yêu, tình yêu [A]chúng ta
 
[G]Em đi bên anh lắng [F#m]nghe tim mình
Cuộc [G]sống tươi đẹp [A]sao
[Bm]Dẫu có lúc bão [Bdim7]giông trong đơòi
[Em]Nguyện [Gm6]giữ thủy [D]chung
[Em]Nguyện [A]giữ thủy [D]chung
—————–

If you want to learn Nguyễn Văn Hiên Giai Điệu Tình Yêu guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!