Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau played in guitar may be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau by Nhật Trung” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau guitar chords, you just visit to the right page.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau music.

“Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau by Nhật Trung Guitar Chords

[Gm]Cho anh yêu em như ngày [F]xư a,
là lần đầ [Dm]u mình mới gặp [Gm]nh au,
n [D#]ếu biết trước anh đã [F]khôn g để mất [Gm]em
C [Gm]ho anh bên em như [F]ngà y [Dm]xư a, là lúc ta cùng nhau [Gm]dưới mưa,
giữ [D#]lấy nỗi đau [F]chỉ riêng mình [Gm]an h
Cứ m [D#]ãi tiếc nuối thì cũng đã [F]s ao, người [D]đã r a
đi sẽ mãi [Gm]khô ng trở [D#]lại, đ êm [F]nay anh m ơ [G]về em thô i
C [C]ho anh được [G]yêu, cho anh được [Am]b ên em một lần này [Em]nữa th ôi,
Dù là lần cu [F]ối trong đời, anh sẽ [C]yêu thật [F]l òng, và chỉ yêu [G]riêng mình thôi
—————–

If you wanna be master of Nhật Trung Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!