Giã từ quạnh hiu in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Giã từ quạnh hiu by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Giã từ quạnh hiu guitar chords, you have come to the best website.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Giã từ quạnh hiu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giã từ quạnh hiu by Guitar Chords

[F]Nàng ơi nàng nàng [Am]ơi mùa [Dm]thu đã đến chưa [Gm]em
Mà mây trên [Bb]trời mây trên [C]trời đã [Bb]bàng bạc [C]trôi
 
[Gm]Chàng là chàng chàng [C]ơi nhìn [Dm]xem cây lá quanh [Gm]ta
Lá trên [Bb]cành đã màu [C7]màu [Bb]lá [C]vàng [F]tươi
 
[Am]Ơ thu đến cho [Dm]tình mình mộng [F]mơ
Thu đến cho [Bb]lòng người nhớ [C]người đợi chờ [Gm]ai
Lòng bâng [C]khuâng [Bb]rồi thẩn [C]thơ
 
[Gm]Ơ thu đến cho [Bb]người người tìm [C]nhau
Cho ấm cõi [Dm]lòng còn giá [F]lạnh hãy gần [Gm]nhau
Tựa vào [C7]nhau xin giã từ quạnh [F]hiu
—————–

If you wanna study Giã từ quạnh hiu guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!